Somali

  • Riix halkaan si aad u aragto dhamaan dukumeentiayada iyo macluumaadka aad u baahantahay si aad canugaaga ugu diwaangeliso iskoolka

Related Files